Makspris for heil barnehageplass er kr 3 000 frå 1.1.2023.
Kostpengar kjem i tillegg. 

Betaling i barnehagane pr. månad:

Prisar 2023-2024

Opningstid

Foreldrebetaling 

Frå 01.01.23

Foreldrebetaling 

Frå 01.08.24

Matpengar 

2023

Matpengar 

2024

100 % plass

3 000 1500 340  350

 80 % plass

2 790 1200 320 330

 60 % plass

2 190 900 250 260
 

Foreldre betalar for 11 månader i året, 4,5 månader i hausthalvåret og 6,5 månader i vårhalvåret. Betalinga skjer på forskot den 15. i kvar månad, første gong 15. august. 

Ingen hushald skal betale meir enn 6 % av inntekta for ein barnehageplass. Meir om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid.

Søskenmoderasjon

Dersom du har fleire enn eitt barn i barnehage, får du reduksjon i foreldrebetalinga. Retten til søskenmoderasjon gjeld også om barna går i forskjellige barnehagar. 

Barn 1: full pris
Barn 2: 30% moderasjon for barn nr. 2
Barn 3 og fleire: 100% moderasjon for barn nr. 3 og fleire