Du kan nytta parkeringstida du alt har på smartparkbrikka som vanleg, men etter 01.01.2024 kan du ikkje fylla på ny parkeringstid.

Du får tilbakebetalt depositumet når du returnerer brikka til innbyggartorget i kommunen. Du kan også få refundert beløpet som eventuelt står att på kortet, forutsett at det let seg avlesa på brikka. 
(Let seg ikkje gjera om batteri er oppbrukt/tomt)

Ordninga vert avvikla i 2024.

Parkeringsordninga Easypark vil erstatta SmartPark-brikkene. 
Easypark tilbyr fleire løysingar. Du kan betala parkering med Easypark-appen (privat/bedrift) eller sms.

Meir informasjon om Easypark