Melding om oppseiing/endring må vere motteken før den 1. i månaden. Ein må betale i oppseiingstida sjølv om plassen ikkje blir nytta.

Lenke til oppseiing SFO-plass: http://www.skole.visma.com/sogndal

Ved endring av plass til ein mindre plass gjeld oppseiingstida som for oppseiing. Ved endring til større plass gjeld betaling frå avtalt endringsdato.

Siste oppseiingsfrist før sommaren er 1. mai.