Lenke til søknadsportal:

https://skole.visma.com/sogndal

Gå til SFO/fakturering, velg så SFO.
Her kan du søkje om ny SFO-plass, endre opphaldstype og/eller seie opp plassen.