Følgjande er valde til aktivitets- og friluftsråd for perioden 2020-2023:  

Medlemmar Rolle E-post Tlf.
Karstein Fardal (oppnemnd av idrettsrådet) Leiar karstein.fardal@gmail.com 92 29 11 51
Bjørg Eikum Tang Nestleiar bjorg.tang@gmail.com 93 20 24 90
Ida Bahus Medlem    
Jørgen Hundset Medlem    
Yngve Håkonsen Medlem yngve.hakonsen@gmail.com 90 62 42 55
Olav Skarsbø Medlem olav.skarsbo@gmail.com 90 99 34 62
Petter Stenstadvold Medlem petter.stenstadvold@gmail.com 41 53 09 65
Jan Erik Weinbach (oppnemnd av idrettsrådet) Medlem weinbach1@gmail.com 40 40 89 81
Oddny Else Ylvisåker (oppnemnd av idrettsrådet) Medlem oddnyelse@hotmail.com 47 85 87 50
Kristin Ylvisåker (oppnemnd av idrettsrådet) 1. varamedlem kristinylv@hotmail.com 91 89 22 08
Anne Skaar 2. varamedlem askaar0303@gmail.com 90 07 02 57
Sindre Ramung 3. varamedlem sindre.ramung@gmail.com 97 68 24 99
Arild Fossøy 4. varamedlem arild.fossoy@gmail.com  

Val og samansetting
Aktivitets- og friluftsrådet har 9 medlemmer, der idrettsrådet vel 3 medlemmar. Rådet vel sjølv leiar og nestleiar.

Mynde og ansvarsområde
Aktivitets- og friluftsrådet er eit rådgjevande organ for kommunen, og skal bidra til å styrke dei eigenorganiserte si stemme i kommunen. Rådet skal ta opp og kome med innspel til folkehelse- og friluftslivsarbeidet i kommunen, inkludert eigenorganisert fysisk aktivitet, og delta i dialog om plansaker.

Rådet har særleg ansvar for å ta opp saker som bidreg til å sikre god breidde i aktivitetstilbodet, for born, ungdom og unge vaksne, uavhengig av funksjonsevne og aktivitetsnivå.

Møte og talerett
Leiar for komité for samfunnsutvikling, eller den som vert peika ut, har møte- og talerett.