Medlemmar Varamedlemmar
1. Jan Erik Weinbach (oppnemnd av idrettsrådet)

 

1. Kristin Ylvisåker (oppnemnd av idrettsrådet)

2. Anne Skaar

3. Sindre Ramung

4. Arild Fossøy

2. Karstein Fardal (oppnemnd av idrettsrådet)
3. Oddny Else Ylvisåker (oppnemnd av idrettsrådet)
4. Olav Skarsbø
5. Bjørg Eikum Tang
6. Jørgen Hundset
7. Petter Stenstadvold
8. Ida Bahus
9. Yngve Håkonsen