Følgjande er valde til kulturråd for perioden 2020-2023:  

Namn Rolle E-post Tlf.
Christoffer Knagenhjelm Leiar post@knaken.no 48 00 48 17
Marianne Hoff  Nestleiar marianne.hoff@gmail.com 41 29 11 28
Oddrun Helen Eggum  Medlem oheggum@gmail.com 90 77 45 32
Janne Nes  Medlem janne@jannenes.no  
Roar Sandnes  Medlem roar.sandnes@sogndal.kommune.no  
Kari Thorsen  Medlem kari.thorsen51@gmail.com 41 55 71 66
Øystein Åsnes  Medlem oystea@gmail.com  
Kari Bolstad 1. varamedlem kari@perho.no  
Mary Ann Menes  2. varamedlem    
Marny Tønnessen 3. varamedlem    

Val og samansetting
Kulturrådet har 7 medlemmer. Rådet vel sjølv leiar og nestleiar. Medlemane i rådet skal spegla breidda i kulturlivet i kommunen, og må vera medlem i eitt av medlemslaga. Alle frivillige lag, organisasjonar og institusjonar innanfor kulturområdet i kommunen kan verta medlemmar.

Mynde og ansvarsområde
Kulturrådet skal arbeida for å styrkja samarbeidet mellom alle frivillige lag og organisasjonar innanfor kulturområdet i kommunen, og vera eit felles talerøyr for det frivillige kulturlivet, mot politikarar, offentlege myndigheiter og organisasjonar i kulturlivet. Vidare skal rådet arbeida for-, og ha fokus på gode rammevilkår for det frivillige kulturarbeidet i kommunen. Rådet følgjer opp aktuelle kultursaker, både frå medlemmane og frå kommunalt hald. Rådet kan òg initiera debattar om tema dei sjølve ser som viktige.

Møte og talerett
Leiar for komité for samfunnsutvikling, eller den som vert peika ut, har møte- og telerett.