Kulturrådet har 7 medlemmar. Rådet vel sjølv leiar og nestleiar. 

Kulturrådet for perioden 2020-2023

Terje Vatlestad (leiar), Sogndal
Organisasjon: Sogndal musikkforum 
E-post: terje@vatlestad.no 

Grete Netteland (nestleiar), Sogndal
Organisasjon: Senioruniversitetet Sogndal  
E-post: Grete.Netteland@hvl.no

Kjetil Kvåle, Sogndal
Organisasjon: Sogndal musikklag

E-post: kjetil@kpvest.no 

Hilde Mauritzen, Fjærland
Organisasjon: Fjærland bygdeutval
E-post: hilde.mauritzen@sognenet.no

Roar Werner Vangsnes, Leikanger
Organisasjon: Opplev Leikanger
E-post: roar.vangsnes@kdu.no 

Marianne Hoff, Balestrand
Organisasjon: Balestrand kunstlag 
E-post: marianne.hoff@gmail.com 

Jørn Kristian Engebø, Kaupanger
Organisasjon: Skogly A/L
E-post: kengebo@online.no

Varamedlemmar

Roar Sandnes,Slinda
Organisasjon: Sogndal storband m.m. 
E-post: Roar.Sandnes@sogndal.kommune.no

Mary Ann Menes, Balestrand 
Organisasjon: Kunstbygda Balestrand
E-post: marman@misf.no 

Øystein Åsnes, Leikanger 
Organisasjon: Leikanger skulemusikk 
E-post: oystea@gmail.com
 

Marny Tønnesen, Sogndal
Organisasjon: Indre Sogn Kystlag
E-post: marny.tonnessen@gmail.com 

Mynde og ansvarsområde

Kulturrådet skal arbeida for å styrkja samarbeidet mellom alle frivillige lag og organisasjonar innanfor kulturområdet i kommunen, og vera eit felles talerøyr for det frivillige kulturlivet, mot politikarar, offentlege myndigheiter og organisasjonar i kulturlivet. Vidare skal rådet arbeida for-, og ha fokus på gode rammevilkår for det frivillige kulturarbeidet i kommunen. Rådet følgjer opp aktuelle kultursaker, både frå medlemmane og frå kommunalt hald. Rådet kan òg initiera debattar om tema dei sjølve ser som viktige.

Møte og talerett

Leiar for komité for samfunnsutvikling, eller den som vert peika ut, har møte- og telerett.