I samsvar med vedtak i Sogndal kommunestyre, og i medhald av domstollova § 58, er følgjande personar oppnemnde som medlemar og varamedlemar av Sogndal forliksråd for perioden 2021-2024:

Medlemar:

Ida Loftesnes Kvåle (leiar)

Borgtor Bøyum

Yvonne Nshimirimana

Varamedlemar:

Gudvin Steinar Haraldsson

Anne Kristin Aarskog

Eivind Dahl

Møtefullmektigar forliksrådet: 

1. Willy Myhre

2. Ingrid Bjørkum

3. Vibeke Sivertsen

Postadresse: Sogndal forliksråd, Postboks 85, 6901 Florø
Besøksadresse: Sogndal forliksråd, Sogndal lensmannskontor, Fjøravegen 20, 6856 Sogndal
Telefon: 40 03 83 58
E-post: post.vest@politiet.no