Helsestasjonsprogrammet

Helsestasjonen arbeider etter eit fastlagt helsestasjonsprogram.

Amming

Ammehjelpen gjev gratis informasjon, rettleiing og støtte ved spørsmål omkring amming og morsmjølk.

Tannstell

Slik får barnet ditt god tannhelse: Informasjon om tannstell - Helsenorge.no

Miljø og tryggleik

Når barnet skadar seg: Helsedirektoratet sin brosjyre om "barns miljø og sikkerhet".

Barn i bil: Informasjon frå Statens vegvesen om sikring av barn i bil og buss.

Giftinformasjon

Last ned brosjyrar frå Giftinformasjonen.

Giftinformasjonen har døgnopen telefon: 22 59 13 00.

Samsoving

Ammehjelpen.no har råd for trygg samsoving.