Hukommelsesteamet vil arbeida for å gi meir kunnskap om demenssjukdommar. Vi ynskjer å gi råd og rettleiing i dagleglivet og å styrka dei pårørande gjennom open dialog.
 
Kva kan hukommelsesteamet hjelpe deg med?

  • Heimebesøk, der ein kan utføra kartlegging og utgreiing ved mistanke om demens, i samarbeid med legetenesta
  • Samtale og informasjon til pasient og pårørande
  • Oppfølging i heimen og institusjon
  • Pårørandeskule og samtalegruppe for pårørande
  • Informasjon om tenestetilbod, evt hjelp til søknader

 
Ein treng ikkje henvisning eller søknad for å kontakte hukommelsesteamet.