Helsestasjon og skulehelsetenesta

Helsestasjonen og skulehelsetenesta er ein del av kommunen sitt førebyggjande og helsefremjande arbeid for barn og ungdom, og omfattar mellom anna:

 • Jordmor og svangerskapskontroll
 • Helsestasjon 0-5 år
 • Skulehelseteneste 
 • Smittevern
 • Utanlandsvaksinering
 • Helsestasjon for ungdom (HFU)
 • Helsestasjon for unge vaksne (HUV)
 • Minoritetshelse

Helsestasjonar i Sogndal: 

 • Balestrand helsestasjon 
 • Leikanger helsestasjon 
 • Sogndal helsestasjon 

Utanlandsvaksinering

Me har tilbod om vaksinering til deg som skal reise utanlands.

Ta kontakt med helsestasjon for timebestilling.