Helsestasjon og skulehelsetenesta

Helsestasjonen – og skulehelsetenesta er ein del av kommunen sitt førebyggjande og helsefremjande arbeid for barn og ungdom, og omfattar mellom anna:

 • Jordmor og svangerskapskontroll
 • Helsestasjon 0-5 år
 • Skulehelseteneste 
 • Smittevern
 • Utanlandsvaksinering
 • Helsestasjon for ungdom (HFU)
 • Helsestasjon for unge vaksne(HUV
 • Minoritetshelse

Helsestasjon for ungdom - HFU - er eit gratis tilbod til ungdom under 20 år som bur i Sogndal.
Helsestasjon for unge vaksne og er eit gratis tilbod til unge vaksne i aldersgruppa 20 - 25 år som bur i Sogndal.

 

Helsestasjonar i Sogndal: 

 • Balestrand helsestasjon 
 • Leikanger helsestasjon 
 • Sogndal helsestasjon