Fysioterapeuten gjer ei vurdering / undersøking og tilpassar opplegg til pasienten individuelt eller i gruppe. Tenesta har tilbod til personar i alle aldrar.

Fysioterapi kan føregå ute i skule, barnehage, institusjon eller heime dersom ein av ulike årsaker har vanskar med å oppsøke fysioterapeut. 

Fysioterapitenesta består av kommunalt tilsette fysioterapeutar og private fysioterapeutar som har driftsavtale med kommunen. Eigenandel for pasient er lik i heile fysioterapitenesta.

Frå 01.01.2018 er det direkte tilgang til fysioterapi, noko som inneber at pasienten sjølv kan ta kontakt med fysioterapeuten utan tilvising. Fysioterapitenesta må prioritere ut frå diagnose. Dei som har best nytte av behandling blir prioritert. Enkelte pasientgrupper må rekne med noko ventetid.

Fysioterapeutar i Sogndal kommune frå 01.01.20:

Balestrand

Inga Uzbalyte-Budereikiene

Allmenn fysioterapi

Mandag og onsdag

Inga.uzbalyte-budreikiene@sogndal.kommune.no
Wilhelmina Bredeweg Allmenn fysioterapi Wilhelmina.Stijntje.Bredeweg@sogndal.kommune.no

Fosshaugane Campus

Turid Cecilie Oppedal Allmenn fysioterapi 90 58 69 03
Stig Vatsaas

Manuellterapeut

Master i idrettsfysioterapi

41 39 09 13

 

Leikanger helse- og omsorgssenter:

Rannveig Kvåle Allmenn fysioterapi

94 14 26 44 / 57 65 56 57

Rannveig.kvale@sogndal.kommune.no

Marit Kvåle Loftesnes

Allmenn fysioterapi

Vikar

91 83 32 45

Marit.kvale.loftesnes@sogndal.kommune.no

Ingrid Fraas

Allmenn fysioterapi

Master i revmatologi og klinisk fysioterapi

48 14 12 85

Ingrid.fraas@sogndal.kommune.no

 

Sogndal helse- og omsorgssenter

Kristine Mardal

Allmenn fysioterapi

Vidareutdanning rehabilitering

46 94 00 78 / 57629813

Kristine.Mardal@sogndal.kommune.no

Gjøri Skjerdal

Allmenn fysioterapi

Vikar

99 28 61 28 / 57629815

Gjori.skjerdal@sogndal.kommune.no
Jorunn Aa Albretsen Spesialist i barne- og ungdomsfysioterapi

99 28 61 27 /57629727

jorunn.aa.albretsen@sogndal.kommune.no

Ingrid Hove Harkjerr

Barn, ungdom og gravide

Vidareutdanning lymfebehandling

99 28 61 51 /57629728

Ingrid.hove.harkjerr@sogndal.kommune.no

May Britt Hauge Spesialist i psykomotorisk fysioterapi

41673908

pmfhauge@hotmail.com

Turnusfysioterapeut Allmenn fysioterapi 99 28 61 29