Betaling

Fysioterapitenesta består av kommunalt tilsette fysioterapeutar og private fysioterapeutar som har driftsavtale med kommunen. Eigenandel for pasient er lik i heile fysioterapitenesta og er med i frikortordninga. Barn under 16 år er friteke for betaling. Du kan lese meir om frikortordninga på helsenorge.no

Ventetid

Fysioterapitenesta må prioritera ut frå diagnose og alvorlegheitsgrad. Barn, nyopererte og større akutte skadar vert prioriterte og kjem til raskt. Skadar og plagar av mindre alvorlegheitsgrad må rekna med noko ventetid. 

Undersøking og eigeninnsats

Fysioterapeuten har god kompetanse på kartlegging av funksjon og undersøking av muskel/skjelettsystemet. Terapeuten kartlegg innleiingsvis gjennom samtale, bevegelseanalyse og muskelleddundersøking. Terapeuten vurderar ditt funksjonsnivå og tilpassar saman med deg eit opplegg anten individuelt og/eller i gruppe.  

Eigeninnsats i behandlingsperioden aukar sjansen for eit vellykka sluttresultat. Det er viktigare alt du klarar å gjere mellom treningsøktene enn det du gjer den korte tida du er saman med fysioterapeuten. 

Balestrand

Den kommunale fysioterapeuten i Balestrand held til på Balestrand helsetun, privatpraktiserande har eigne lokale i Balestrand sentrum.

Kari Bergheim Hole, allmenn fysioterapi (mandag)
Tlf: 40 43 48 16
E-post: Kari.bergheim.hole@sogndal.kommune.no

Wilhelmina Bredeweg, privatpraktiserande, allmenn fysioterapi
Tlf: 99 33 60 04
E-post: wsbredeweg@gmail.com

Leikanger

På Leikanger er kommunale og private fysioterapeutar samlokaliserte på Leikanger sjukeheim.

Elise Elvehøy, allmenn fysioterapi
Tlf: 47 50 88 64
E-post: Elise.elvehoy@sogndal.kommune.no

Nikoline Bjørdal, allmenn fysioterapi
Tlf: 48 27 96 90
E-post: Nikoline.bjordal@sogndal.kommune.no

Melissa Iren Venes, allmenn fysioterapi
Tlf: 91 83 32 45
E-post: melissa.iren.venes@sogndal.kommune.no

Ingrid Fraas, privatprakiserande, allmenn fysioterapi
Tlf: 48 14 12 85

Sogndal

Fysioterapeutane i Sogndal  sentrum held til i 2. etasje på Sogndal helse- og omsorgssenter og har også to privatpraktiserande som har lokale på Fosshaugane Campus.

Sogndal helse- og omsorgssenter

Vaksne:

Kristine Mardal, allmenn fysioterapi, vidareutdanning rehabilitering
Tlf: 90 21 78 62
E-post: kristine.mardal@sogndal.kommune.no

Sigrid Hynne, allmenn fysioterapi
Tlf: 99 28 61 28
E-post: sigrid.hynne@sogndal.kommune.no

Eli Skrede, allmenn fysioterapi
Tlf: 46 94 00 78
E-post: Eli.skrede@sogndal.kommune.no

Kari Bergheim Hole, allmenn fysioterapi
Tlf: 40 43 48 16
E-post: kari.bergheim.hole@sogndal.kommune.no 

Kasper Lie, allmenn fysioterapi
Tlf: 99 28 61 29
E-post: Kasper.Lie@sogndal.kommune.no

May Britt Hauge, psykomotorisk fysioterapi, privatpraktiserande
Tlf: 41 67 39 08
E-post: pmfhauge@hotmail.com

Turnuskandidat, allmenn fysioteriapi
Tlf: 47 70 81 79

Barn:

Jorunn Aa Albretsen, spesialist i barne- og ungdomsfysioterapi
Tlf: 99 28 61 27​
E-post: jorunn.aa.albretsen@sogndal.kommune.no

Ingrid Hove Harkjerr, vidareutdanning barnefysioterapi og lymfebehandling
Tlf: 99 28 61 51
E-post: Ingrid.hove.harkjerr@sogndal.kommune.no

Fosshaugane Campus

Turid Cecilie Oppedal, allmenn fysioterapi
Tlf: 90 58 69 03

Stig Vatsaas, manuellterapeut og master i idrettsfysioterapi
Tlf: 41 39 09 13