Fysioterapeuten gjer ei vurdering/undersøking og tilpassar opplegg til pasienten individuelt eller i gruppe. Tenesta har tilbod til personar i alle aldrar.

Fysioterapi kan føregå ute i skule, barnehage, institusjon eller heime dersom ein av ulike årsaker har vanskar med å oppsøka fysioterapeut. 

Fysioterapitenesta består av kommunalt tilsette fysioterapeutar og private fysioterapeutar som har driftsavtale med kommunen. Eigenandel for pasient er lik i heile fysioterapitenesta.

Frå 01.01.2018 er det direkte tilgang til fysioterapi, noko som inneber at pasienten sjølv kan ta kontakt med fysioterapeuten utan tilvising. Fysioterapitenesta må prioritera ut frå diagnose. Dei som har best nytte av behandling, blir prioriterte. Enkelte pasientgrupper må rekna med noko ventetid.

Tenesteleiar for fysioterapi, ergoterapi og friskliv er Jorunn Aa Albretsen.

Balestrand

Kari Bergheim Hole, allmenn fysioterapi (mandag)
Tlf: 40 43 48 16
E-post: Kari.bergheim.hole@sogndal.kommune.no

Wilhelmina Bredeweg, allmenn fysioterapi
Tlf: 99 33 60 04
E-post: wsbredeweg@gmail.com

Leikanger

Tale Hageli Hallén, allmenn fysioterapi
Tlf: 48 27 96  90
E-post: tale.hageli.hallen@sogndal.kommune.no

Nikoline Bjørdal, allmenn fysioterapi
Tlf: 91 83 32 45
E-post: Nikoline.bjordal@sogndal.kommune.no

Elise Elvehøy, allmenn fysioterapi
Tlf: 47 50 88 64
E-post: Elise.elvehoy@sogndal.kommune.no

Sogndal

Sogndal helse- og omsorgssenter:

Kristine Mardal, allmenn fysioterapi, vidareutdanning rehabilitering
Tlf: 90 21 78 62
E-post: kristine.mardal@sogndal.kommune.no

Eli Skrede, allmenn fysioterapi, vidareutdanning i skulder
Tlf: 46 94 00 78
E-post: Eli.skrede@sogndal.kommune.no

Sigrid Hynne, allmenn fysioterapi
Tlf: 99 28 61 28
E-post: Sigrid.hynne@sogndal.kommune.no

Jorunn Aa Albretsen, spesialist i barne- og ungdomsfysioterapi og tenesteleiar fysio, ergo, friskliv
Tlf: 99 28 61 27​
E-post: jorunn.aa.albretsen@sogndal.kommune.no

Ingrid Hove Harkjerr, barn, ungdom og gravide og vidareutdanning barnefysioterapi og lymfebehandling
Tlf: 99 28 61 51
E-post: Ingrid.hove.harkjerr@sogndal.kommune.no

Kari Bergheim Hole, allmenn fysioterapi (tysdag, torsdag, fredag)
Tlf: 40 43 48 16
E-post: kari.bergheim.hole@sogndal.kommune.no 

May Britt Hauge, spesialist i psykomotorisk fysioterapi
Tlf: 41 67 39 08
E-post: pmfhauge@hotmail.com

Turnusfysioterapeut, allmenn fysioterapi
Tlf: 99 28 61 29

Fosshaugane Campus:

Turid Cecilie Oppedal, allmenn fysioterapi
Tlf: 90 58 69 03

Stig Vatsaas, manuellterapeut og master i idrettsfysioterapi
Tlf: 41 39 09 13