Fysioterapeuten gjer ei vurdering / undersøking og tilpassar opplegg til pasienten individuelt eller i gruppe. Tenesta har tilbod til personar i alle aldrar.

Fysioterapi kan føregå ute i skule, barnehage, institusjon eller heime dersom ein av ulike årsaker har vanskar med å oppsøke fysioterapeut. 

Fysioterapitenesta består av kommunalt tilsette fysioterapeutar og private fysioterapeutar som har driftsavtale med kommunen. Eigenandel for pasient er lik i heile fysioterapitenesta.

Frå 01.01.2018 er det direkte tilgang til fysioterapi, noko som inneber at pasienten sjølv kan ta kontakt med fysioterapeuten utan tilvising. Fysioterapitenesta må prioritere ut frå diagnose. Dei som har best nytte av behandling blir prioritert. Enkelte pasientgrupper må rekne med noko ventetid.

Fysioterapeutar i Sogndal kommune frå 17.08.20:

Balestrand

Inga Uzbalyte-Budereikiene

Allmenn fysioterapi

Mandag og onsdag

46816218

Inga.uzbalyte-budreikiene@sogndal.kommune.no

Wilhelmina Bredeweg Allmenn fysioterapi

99336004

wsbredeweg@gmail.com

Fosshaugane Campus

Turid Cecilie Oppedal Allmenn fysioterapi

90 58 69 03

 

Stig Vatsaas

Manuellterapeut

Master i idrettsfysioterapi

41 39 09 13

 

Leikanger helse- og omsorgssenter:

Rannveig Kvåle Allmenn fysioterapi

94 14 26 44

Rannveig.kvale@sogndal.kommune.no

Melissa Venes

Allmenn fysioterapi

91 83 32 45

Melissa.iren.venes@sogndal.kommune.no

Ingrid Fraas

Allmenn fysioterapi

Master i revmatologi og klinisk fysioterapi

48 14 12 85

Ingrid_fraas@hotmail.com

 

Sogndal helse- og omsorgssenter

Gjøri Skjerdal

Allmenn fysioterapi

99 28 61 28
Gjori.skjerdal@sogndal.kommune.no
Dan Kristian Karlsen

Allmenn fysioterapi

90 21 78 62
dan.kristian.karlsen@sogndal.kommune.no
Marit Kvåle Loftesnes Allmenn fysioterapi
Vikar
46 94 00 78
marit.kvale.loftesnes@sogndal.kommune.no
Jorunn Aa Albretsen Spesialist i barne- og ungdomsfysioterapi

99 28 61 27
jorunn.aa.albretsen@sogndal.kommune.no

Ingrid Hove Harkjerr

Barn, ungdom og gravide
Vidareutdanning lymfebehandling

99 28 61 51
Ingrid.hove.harkjerr@sogndal.kommune.no

May Britt Hauge Spesialist i psykomotorisk fysioterapi

41 67 39 08
pmfhauge@hotmail.com

Turnusfysioterapeut

Allmenn fysioterapi

99 28 61 29