Me er 7 jordmødrer som tilbyr svangerskapsomsorg i Sogndal, Leikanger og Balestrand.

Ta gjerne kontakt med oss før svangerskapsveke 10 for å få naudsynt og viktig informasjon.

Me tilbyr

 • Samtale om planlegging av graviditet.
 • Svangerskapskonsultasjonar i tråd med nasjonale faglege retningslinjer for svangerskapsomsorgen
 • Ekstra konsultasjonar ved behov
 • Fødselsforberedande kurs
 • Døgnkontinuerleg vaktberedskap og følgjeteneste i interkommunalt samarbeid med Luster kommune. Ring 116 117.
 • Heimebesøk etter fødsel
 • Tilbod om kontroll etter fødsel
 • Prevensjonsrettleiing
 • Innlegging / uttak av P-stav og spiral
 • Samtale med psykiatrisk sjukepleiar / jordmor
 • Telefontolk ved behov

Frå mai 2024 er det anbefalt at gravide skal ta kikhostevaksine. Meir informasjon: Kikhostevaksine til gravide

Gruppebilete av sju smilande damer som ser inn i kameraet. Dei er kvardagsledde og er i eit kontorlandskap.Desse jobbar i  jordmortenesta: Frå venstre: Ellen Marie Kynningsrud, Haldis Fjær, Åse Storegjerde, Jean S. Rockwell, Jannicke H. Orrestad, Anita A. Orrestad og Annette Bergmann. (Foto: Sogndal kommune)

Kjenn liv from LUB on Vimeo.