Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Søk tenester - tildelingskontoret

Tildelingskontoret har som mål å sikra at alle innbyggarar skal få lik tilgang på helse- og omsorgstenester uavhengig av alder, tenestebehov og bustad. Alle som har behov for helse- og omsorgstenester, kan ta kontakt med tildelingskontoret. Tildelingskontoret er helse- og omsorgseininga sitt forvaltningskontor. Tildelingskontoret si hovudoppgåve er å handsama søknader om helse- og omsorgstenester, svara på spørsmål og gi rettleiing. 

Tildelingskontoret i Sogndal kommune skal 

  • vera ein felles inngang til helse- og omsorgstenestene i kommunen  
  • sikra tverrfagleg og individuell vurdering av behov for kommunale helse- og omsorgstenester  
  • bidra til at det vert gjeve heilheitlege og forutsigbare helse- og omsorgstenester  
  • vera eit fast kontaktpunkt for samarbeid mellom spesialisthelsetenesta og kommunen

Kontoret har sakshandsamarar med kompetanse og erfaring innan helsefag og forvaltning.
Me har også funksjonar som