Ergoterapeuten arbeidar der tenestemottakaren er, i heimen, på arbeidsplassen, i omsorgssenter, i skule og fritidstilbod.

Ergoterapeuten har tenestemottakarar i alle aldersgrupper og

  • driv funksjonstrening, kartlegg funksjonar og kartlegg behov for hjelpemidlar
  • formidlar og tilpassar hjelpemidlar
  • planlegging av offentlege bygg og anlegg og offentleg informasjon
  • deltek i ansvarsgrupper og i utarbeiding av individuelle planar for brukarar

Kontor: Sogndal omsorgssenter, Plassen 2.

Kontortid: Måndag – fredag kl. 08.00 - 15.30 Telefon : 57 62 98 26