Helserådgjevar ved Frisklivssentralen Sogn gir råd om fysisk aktivitet basert på anbefalingar frå Helsedirektoratet. Du kan ta kontakt med Frisklivssentralen Sogn sjølv, få tilvising hjå fastlege eller anna behandlar.

Vårt tilbod

Frisklivssentralen gjennomfører individuelle helsesamtalar for å hjelpe deg til å finne motivasjon til dei små endringane i kvardagen.

Me gjennomfører kartleggingssamtalar, kor du skal utarbeide mål og ein plan for fysisk aktivitet. Ynskjer du å lære meir om fysisk aktivitet kan du delta på temaprat.Ta kontakt om du er interessert.  

Aktivitet

Me er opptekne av at nivået på treninga skal vere tilpassa din form og samtidig vere utfordrande nok til å gi god effekt. Trening føregår i grupper, både utandørs, innandørs og i basseng. Det går også an å få oppfølging i eigentrening.

Trykk her for større bilete av timeplan haust 2022

Timeplan hausten 2022


Trykk her for større bilete av timebeskriving og prisar 2022Timebeskriving og prisar

Temaprat

Temaprat om fysisk aktivitet er for deg som ønskjer å rette fokus på dine aktivitetsvanar. I løpet av temapraten blir det ein undervisningsdel, samt god tid til spørsmål og samtale. Det blir også individuell jobbing med oppgåver knytt til endring av eigne vanar. ​

  • Temaprat 20.09, kl. 09.30-11.00
  • Temaprat 08.11, kl.09.30-11.00
  • Temaprat 13.12, kl.12.00-14.30

Det er gratis å vere med. Ta kontakt for å melde deg på. 

Kva skjer når reseptperioden er slutt?

Etter 12 veker blir perioden evaluert i ein avslutningssamtale. Me er opptekne av at dei endringane du gjer kan oppretthaldast. Me har gode samarbeid med treningssenter og frivillige organisasjonar, og ynskjer å hjelpe deg til å finne ein aktivitet du kan fortsette med. Er du ikkje heilt klar for neste steg, er det mogeleg å fornye reseptperioden.       

Les meir og få tips om fysisk aktivitet på Helse Norge sine nettsider.

Samarbeidspartnar

Me ynskjer tilby eit variert og godt aktivitetstilbod for våre deltakarar. Slik at alle kan finne eit tilbod dei trivst med. Om du driv eit aktivitetstilbod i Luster eller Sogndal kommune og ynskjer eit samarbeid med oss, vil me gjerne komme i dialog med deg! Ta kontakt.