Helserådgjevar ved Frisklivssentralen Sogn gir råd om fysisk aktivitet basert på anbefalingar frå Helsedirektoratet. Du kan ta kontakt med Frisklivssentralen Sogn sjølv, få tilvising hjå fastlege eller anna behandlar.

Vårt tilbod

Frisklivssentralen gjennomfører individuelle helsesamtalar for å hjelpe deg til å finne motivasjon til dei små endringane i kvardagen.

Me gjennomfører kartlegging av status, ynskjer og mål, og utarbeider saman med deg ein plan for fysisk aktivitet. Ynskjer du å lære meir om fysisk aktivitet kan du delta på digital temasamling.Ta kontakt om du er interessert.  

Aktivitet

Me er opptekne av at nivået på treninga skal vere tilpassa din form og samtidig vere utfordrande nok til å gi god effekt. Trening føregår i grupper, både utandørs, innandørs og i basseng. Det går også an å få oppfølging i eigentrening.

Her kan du lese meir om vårt aktivitetstilbod.

Trykk på biletet for å sjå timeplanen.

Timeplan for vinter og vår 2021

 

Kva skjer når reseptperioden er slutt?

Etter 12 veker blir perioden evaluert i ein avslutningssamtale. Me er opptekne av at dei endringane du gjer kan oppretthaldast. Me har gode samarbeid med treningssenter og frivillige organisasjonar, og ynskjer å hjelpe deg til å finne ein aktivitet du kan fortsette med. Er du ikkje heilt klar for neste steg, er det mogeleg å fornye reseptperioden.       

Les meir og få tips om fysisk aktivitet på Helse Norge sine nettsider.