Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Informasjon om koronaviruset:

Du kan gjera mykje for å redusera risikoen for å bli smitta eller spreia smitte.

Les mer

Omsorgtenester

Pleie og omsorgstenesta omfattar sjukeheimstenester og deldøgnstenester som omfattar hjelp, pleie og omsorg til personar som bur i eigen heim, medrekna tenester til eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne i kommunale omsorgsbustader.

Vidare yter tenesta dag- og aktivtetstilbod til eldre og personar med redusert funksjonsevne.