Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Omsorgtenester

Pleie og omsorgstenesta omfattar sjukeheimstenester og deldøgnstenester som omfattar hjelp, pleie og omsorg til personar som bur i eigen heim, medrekna tenester til eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne i kommunale omsorgsbustader.

Vidare yter tenesta dag- og aktivtetstilbod til eldre og personar med redusert funksjonsevne.