Vekedag Tidsrom Aktivitet/tilbod
Måndag 09:00 - 15:30 Fotterapi, etter avtale
10:00 - 15:00 Dagsenter, etter avtale
12:30 - 13:30 Stasjonstrening leda av helse- og treningsrådgjevar
16:00 - 17:30 Røde kors, sanggruppe, 2. måndag i månaden
1. etg. Prestehagen kl 16:00
​2. etg. Prestehagen kl 16:30
2. etg. sjukeheimsavd. kl 17:00
3. etg. sjukeheimsavd. kl 17:30
18:00 - 20:00 Bingo i kantina annakvar måndag, Røde Kors
Tysdag 09:00 - 15:30 Frisør, etter avtale
10:00 - 15:00 Dagsenter, etter avtale
10:30 - 11:00 Sittegymnastikk med fysioterapeut på Dagsenteret
16:15 - 17:45 Korsang med Judith Vestreim i kantina.
​Kaffistund kl 17:00
Onsdag 10:00 - 15:00 Dagsenter, etter avtale
11:00 - 12:00 Frivilligsentralen: Trekkspelmusikk, allsang, dikt, kaffi og kaker
18:00 - Dans i kantina v/ Sogn seniordans. Alle som bur på SHOS og personale er invitert til å delta.
Torsdag 09:00 - 15:30 Fotterapi, etter avtale
10:00 - 15:00 Dagsenter, etter avtale
10:30 - 11:00 Turgruppe. Ute om veret tillet det eller inne etter turpostar. Oppmøte utanfor Dagsenteret.
17:00 - Besøksvenn med hund. 2. etg. Prestehagen
12:30 - 13:30 Stasjonstrening leda av helse- og treningsrådgjevar
13:30 - 14:30 Andakt for alle bebuarar på SHOS og omsorgsboligar - i stova på 7C.
Bebuarar kan be om besøk på rommet av prest eller diakon.
Fredag 09:00 - 15:30 Frisør, etter avtale
10:00 - 11:45 Bingo. Annakvar fredag er det allsang før bingo.