Balestrand aktivitetssenter gir dag og aktivitetstilbod til personar med psykisk utviklingshemma.

Aktivitetssenteret held hus ved gamle Sagatun skule og har open dagleg frå 08.00 - 15.30. Senteret har ulike oppgåver for plan og utviklingsavdelinga i kommunen og har ansvar for rydding av kommuneale områder. Senteret køyrer også ut middag til dei eldre i kommunen.

Mangler du ved til vinteren? Ja, så har me ved slik at me kan selge deg.Me sel også ulike vare av stoffartiklar.