Ynskjer du støtte på vegen til å gjera endringar i kosthaldet ditt?

Hjå Frisklivssentralen Sogn kan du få individuell rettleiing og oppfølging over 12 veker. 
​Saman med deg legg med ein plan for korleis du kan ta vare på gode vanar og gjere dei endringane som må til for at du kan få eit betre kosthald. Små steg kan gi store forandringar over tid!

Me arrangerer også Bra mat-kurs og jamlege temasamling om kosthald.

I rettleiing og undervisning tek med utgangspunkt i gjeldande kosthaldsanbefalingar frå Helsedirektoratet.  

Vil du vite meir om kosthald og få inspirasjon kan du sjå Helse Norge sine nettsider om kosthald og ernæring

Bli med på temaprat!

Temaprat om kosthald er for deg som ønskjer å rette fokus på ditt eige kosthald. I løpet av temapraten blir det ein undervisningsdel, samt god tid til spørsmål og samtale. Det blir også individuell jobbing med oppgåver knytt til endring av eigne vanar. 

  • Temaprat 08.02, kl.13.30-15.00.
  • Temaprat 15.03, kl. 10.00-11.30
  • Temaprat 03.05, kl. 10.00-11.30
  • Praktisk matlaging 24.05
  • Temaprat 21.06, kl. 13.30-15.00
  • Temaprat 20.09, kl.13.30-15.00
  • Temaprat 01.11, kl. 10-11.30
  • Praktisk matlaging 15.11
  • Temaprat 13.12, kl.13.30-15.00

Det er gratis å vere med. Ta kontakt for å melde deg på.