Balestrand

Den kommunale fysioterapeuten i Balestrand held til på Balestrand helsetun, privatpraktiserande har eigne lokale i Balestrand sentrum.

Kari Bergheim Hole, allmenn fysioterapi (mandag)
Tlf: 40 43 48 16
E-post: Kari.bergheim.hole@sogndal.kommune.no

Wilhelmina Bredeweg, privatpraktiserande, allmenn fysioterapi
Tlf: 99 33 60 04
E-post: wsbredeweg@gmail.com

Leikanger

På Leikanger er kommunale og private fysioterapeutar samlokaliserte på Leikanger sjukeheim.

Elise Elvehøy, allmenn fysioterapi
Tlf.: 47 50 88 64
E-post: Elise.elvehoy@sogndal.kommune.no

Melissa Iren Venes, allmenn fysioterapi
Tlf.: 91 83 32 45
E-post: melissa.iren.venes@sogndal.kommune.no

Ingrid Fraas, privatprakiserande, allmenn fysioterapi
Tlf.: 48 14 12 85

Sogndal

Fysioterapeutane i Sogndal  sentrum held til i 2. etasje på Sogndal helse- og omsorgssenter og har også to privatpraktiserande som har lokale på Fosshaugane Campus.

Sogndal helse- og omsorgssenter

VAKSNE:

Kristine Mardal, allmenn fysioterapi, vidareutdanning rehabilitering
Tlf: 90 21 78 62
E-post: kristine.mardal@sogndal.kommune.no

Sigrid Hynne, allmenn fysioterapi
Tlf: 99 28 61 28
E-post: sigrid.hynne@sogndal.kommune.no

Eli Skrede, allmenn fysioterapi
Tlf: 46 94 00 78
E-post: eli.skrede@sogndal.kommune.no

Kari Bergheim Hole, allmenn fysioterapi
Tlf: 40 43 48 16
E-post: kari.bergheim.hole@sogndal.kommune.no 

Kasper Lie, allmenn fysioterapi
Tlf: 99 28 61 29
E-post: kasper.Lie@sogndal.kommune.no

May Britt Hauge, psykomotorisk fysioterapi, privatpraktiserande
Tlf: 41 67 39 08
E-post: pmfhauge@hotmail.com

Turnuskandidat, allmenn fysioterapi
Tlf: 47 70 81 79

BARN:

Jorunn Aa Albretsen, spesialist i barne- og ungdomsfysioterapi
Tlf: 99 28 61 27​
E-post: jorunn.aa.albretsen@sogndal.kommune.no

Ingrid Hove Harkjerr, vidareutdanning barnefysioterapi og lymfebehandling
Tlf: 99 28 61 51
E-post: ingrid.hove.harkjerr@sogndal.kommune.no

Fosshaugane Campus

Turid Cecilie Oppedal, allmenn fysioterapi
Tlf: 90 58 69 03

Stig Vatsaas, manuellterapeut og master i idrettsfysioterapi
Tlf: 41 39 09 13