Fysioterapeuten gjer ei vurdering/undersøking og tilpassar opplegg til pasienten individuelt eller i gruppe. Tenesta har tilbod til personar i alle aldrar.

Fysioterapi kan føregå ute i skule, barnehage, institusjon eller heime dersom ein av ulike årsaker har vanskar med å oppsøka fysioterapeut. 

Fysioterapitenesta består av kommunalt tilsette fysioterapeutar og private fysioterapeutar som har driftsavtale med kommunen. Eigenandel for pasient er lik i heile fysioterapitenesta.

Frå 01.01.2018 er det direkte tilgang til fysioterapi, noko som inneber at pasienten sjølv kan ta kontakt med fysioterapeuten utan tilvising. Fysioterapitenesta må prioritera ut frå diagnose. Dei som har best nytte av behandling, blir prioriterte. Enkelte pasientgrupper må rekna med noko ventetid.

Tenesteleiar for fysioterapi, ergoterapi og friskliv er Jorunn Aa Albretsen.

Balestrand

Den kommunale fysioterapeuten i Balestrand held til på Balestrand helsetun, privatpraktiserande har eigne lokale i Balestrand sentrum.

Kari Bergheim Hole, allmenn fysioterapi (mandag)
Tlf: 40 43 48 16
E-post: Kari.bergheim.hole@sogndal.kommune.no

Wilhelmina Bredeweg, privatpraktiserande, allmenn fysioterapi
Tlf: 99 33 60 04
E-post: wsbredeweg@gmail.com

Leikanger

På Leikanger er kommunale og private fysioterapeutar samlokaliserte på Leikanger sjukeheim.

Elise Elvehøy, allmenn fysioterapi
Tlf: 47 50 88 64
E-post: Elise.elvehoy@sogndal.kommune.no

Nikoline Bjørdal, allmenn fysioterapi
Tlf: 48 27 96 90
E-post: Nikoline.bjordal@sogndal.kommune.no

Melissa Iren Venes, allmenn fysioterapi
Tlf: 91 83 32 45
E-post: melissa.iren.venes@sogndal.kommune.no

Ingrid Fraas, privatprakiserande, allmenn fysioterapi
Tlf: 48 14 12 85

Sogndal

Fysioterapeutane i Sogndal  sentrum held til i 2. etasje på Sogndal helse- og omsorgssenter og har også to privatpraktiserande som har lokale på Fosshaugane Campus.

Sogndal helse- og omsorgssenter

Vaksne:

Kristine Mardal, allmenn fysioterapi, vidareutdanning rehabilitering
Tlf: 90 21 78 62
E-post: kristine.mardal@sogndal.kommune.no

Sigrid Hynne, allmenn fysioterapi
Tlf: 99 28 61 28
E-post: sigrid.hynne@sogndal.kommune.no

Eli Skrede, allmenn fysioterapi
Tlf: 46 94 00 78
E-post: Eli.skrede@sogndal.kommune.no

Kari Bergheim Hole, allmenn fysioterapi
Tlf: 40 43 48 16
E-post: kari.bergheim.hole@sogndal.kommune.no 

Kasper Lie, allmenn fysioterapi
Tlf: 99 28 61 29
E-post: Kasper.Lie@sogndal.kommune.no

May Britt Hauge, psykomotorisk fysioterapi, privatpraktiserande
Tlf: 41 67 39 08
E-post: pmfhauge@hotmail.com

Turnuskandidat, allmenn fysioteriapi
Tlf: 47 70 81 79

Barn:

Jorunn Aa Albretsen, spesialist i barne- og ungdomsfysioterapi
Tlf: 99 28 61 27​
E-post: jorunn.aa.albretsen@sogndal.kommune.no

Ingrid Hove Harkjerr, vidareutdanning barnefysioterapi og lymfebehandling
Tlf: 99 28 61 51
E-post: Ingrid.hove.harkjerr@sogndal.kommune.no

Fosshaugane Campus

Turid Cecilie Oppedal, allmenn fysioterapi
Tlf: 90 58 69 03

Stig Vatsaas, manuellterapeut og master i idrettsfysioterapi
Tlf: 41 39 09 13