Tilbod: 

Frisklivssentralen Sogn arrangerar kurs i Hverdagsglede. Me kan også hjelpe deg vidare om du ynskjer kontakt med psykisk helseteam i din kommune. Du kan også ta kontakt sjølv. Tilbudet "Rask psykisk helsehjelp" er for tida avgrensa til Luter kommune, men i 2022 kjem det også tilbod i Sogndal.  

Kurs i Hverdagsglede

 • Kurset er basert på forsking som syner at kva vi gjer er av stor viktigheit for korleis me trivst i kvardagen.
 • Det finst fem viktige grep alle kan gjere for å fremje eigen psykisk helse, livskvalitet og førebygge psykisk sjukdom. 
 • Gjennom kurset får ein råd, inspirasjon og hjelp til å øve på teknikkar som styrker dei fem grepa, og som vil gi deg ein betre kvardag og høgare livskvalitet. 
 • Kurset går over seks kursdagar, og kvar vekentlege økt varar i 2-2,5 t. Kurset vert heldt i lokale på Frivilligsentralen i Fjørevegen 17. 
 • Etter kvar økt får du ei øvingsoppgåve til neste gong. 

Neste kurs startar tysdag 2. november kl.12.30. Ta kontakt for meir informasjon og påmelding. 

Sjå denne fine videoen om dei fem grepa, og få ein smakebit på kva du vil lære meir om på kurset: https://www.youtube.com/watch?v=_l51ozqfBT8&t=1s&ab_channel=R%C3%A5detforpsykiskhelse

 

Rask psykisk helsehjelp for innbyggjarar i Luster kommune

 • Slit du med vanskelege og triste tankar? 
 • Er du trøtt og sliten? 
 • Har du mista livsgnisten?  
 • Opplever du at angst og indre uro avgrensar deg?  
 • Fungera du ikkje i dagleglivet på grunn av belastningar eller stress over lang tid?  
 • Har du problem med å sovne, vaknar lett eller veldig tidleg? 

Hjå "Rask psykisk helsehjelp" kan du få hjelp, utan lang ventetid, slik at problema ikkje utviklar seg. Me på Frisklivssentralen Sogn samarbeidar med psykisk helseteam i Luster kommune og kan hjelpe deg å komme i kontakt, eller du kan ta kontakt sjølv.

Meir informasjon om rask psykisk helsehjelp - Luster kommune si nettside