Balestrand helsetun inneheld tre avdelingar:

  • Raud avdeling 8 plassar – langtidsopphald
  • Grøn avdeling korttidsavdeling/rehabilitering 
  • Blå avdeling 8 plassar – demens

Balestrand helsetun
Balestrand helsetun. Foto: Mariann Skau.