Inngangspartiet på Sogndal helse- og omsorgssenter
Sogndal helse- og omsorgssenter. Foto: Mariann Skau