Leikanger sjukeheim inneheld 4 avdelingar med til saman 33 plassar.

  • 1 avdeling for personar med demenssjukdom
  • 1 avdeling for alderspsykiatri og personar med demenssjukdom
  • 1 avdeling for somatisk langtidsopphald
  • 1 avdeling for rehabilitering/korttids-/avlastingsopphald

Pr idag er det halv drift med 4 plassar ved avdeling for korttids-/avlastings- og rehabiliteringsopphald. Ved institusjonen samla er det i bruk 28 plassar.

Leikanger sjukeheim
Inngangspartiet ved Leikanger sjukeheim. Foto: Mariann Skau.