Slike parkeringsplassar er utan avgift.

Du kan søkja om parkeringskort både om du køyrer sjølv, eller om du er avhengig av å bli køyrd av andre. Parkeringsløyvet er personleg og det er forbode for andre å nytta det. For at kortet skal vera gyldig når ein er passasjer, må kortinnehavar sjølv vera med i bilen ved parkering.

Søk om parkeringsløyve for rørslehemma

Legeattest og bilete skal leggjast ved søknaden.
 

Meir informasjon om tenesta får du om du kontaktar tildelingskontoret
Telefon 400 22 970
Epost: tildeling@sogndal.kommune.no

 

Regelverk

Forskrift om parkeringstillatelse for forflyttingshemmede