Aktuelt

Behandling av korona med tablettar

Timebestilling og anna

Telefon: 57 65 27 20

Nett: https://www.helsenorge.no/

Ved akutt behov for legehjelp ring 113

Opningstider

Resepsjon: 08.00-15.30
Telefontid: 08.00-12.00 og 12.45-15.00   

Landsdekkande legevaktsnummer: 116 117

Besøksadresse/postadresse

Leikanger legesenter
Ohnstadhaugen 17
6863 Leikanger

Me som jobbar her

Fastlege og sjukeheimslege Johannes Bjelde Hustveit. Overtek lista etter Karoline Eldhuset frå 1. september 2022.

Kommuneoverlege og fastlege Leiv Erik Husabø, spesialist allmennmedisin og samfunnsmedisin, sjømannslege og offshorelege.

Fastlege og helsestasjonslege Ida Fromreide har permisjon frå 1. september 2022 til mai 2023. Vikar er Rune Vatnøy, som har vore LIS1 i seks månader på kontoret.

Lege i spesialsering (LIS1, tidlegare kalla turnuslege) Tone Bukve frå Gaupne (1. september 2022 til 28. februar 2023).

Avdelingssjukepleiar Kjellaug Slinde

Avdelingssjukepleiar Birgitte Loftesnes Røysum

Sjukepleiar Elin Leegaard Christensen

Sjukepleiar Ane Sletten