Aktuelt

Vaksinering mot sesonginfluensa

Kontakt

Kontakt legekontoret: 57 62 97 00
Legevakt: 116 117

Adresse:
Plassen 2 (1. etasje SHOS)
6856 Sogndal

E-post: legekontoret@sogndal.nhn.no 
E-post må ikkje nyttast til meldingar om helseopplysningar, medisin, personnummer og liknande.

Informasjon om: Korona og utanlandsreiser

Sogndal legesenter har eiga heimeside. Her finn du mellom anna informasjon om korleis du kan bestilla time.

Oversikt over fastlegar i Sogndal
 

Opningstider
  Ekspedisjon Laboratoriet Telefontid

måndag – fredag

08.30 – 15.00

08.30 – 14.00

08.30 – 12.00 og 13.00 – 14.30
   Legevakt utanom opningstid: 116 117