Denne personen kan til dømes vere eit familiemedlem eller nokon andre du stolar på.

Personen du gir fullmakt, til må vere myndig. Det vil seie over 18 år.

Fullmakta skal vere tidsavgrensa, og må vere underskriven av den som gir fullmakta.

Skjema for fullmakt