Me har fleire helsearbeidarar med spisskompetanse i kreftsjukepleie og palliasjon som koordinerer og tilrettelegg kvardagen for kreftsjuke og pårørande på ein best mogleg måte.

Viss du opplever kreftsjukdom og treng bistand til noko eller berre ynskjer å ha nokon å snakke med, kan du ta kontakt med tildelingskontoret på tlf 40 02 29 70.
Tildelingskontoret er å nå på dette nummeret måndag, onsdag og fredag mellom klokka 09-12.