Her kan du logga deg inn og finna fastlegen din, byta fastlege, samt melda deg inn eller ut av ordninga.

I oversikten til helsenorge.no vert det ikkje skilt mellom legar som er i arbeid og legar som er i permisjon.
Detaljert og fullstendig oversikt over faste legar og vikarar i Sogndal finn du på Leikanger legesenter og Sogndal legesenter si nettside