Timebestilling: Via telefon: 57 65 13 00 eller på nettsida: www.besoklegen.no

Opningstider: 
Resepsjon: Måndag  -  fredag 08:00 - 15:00
Telefon: Måndag  -  fredag 08:00 - 15:00
Labratoriet/skadestova: Måndag  -  fredag  08:00 - 15:00

Landsdekkande legevaktnummer: 116 117

Ved akutt behov for legehjelp ring 113

Besøksadresse
Balestrand helessenter
Kong Bees veg 6
6898 Balestrand

Postadresse:
Balestrand helsesenter
Postboks 73
6898 Balestrand

Kommunelege og avdelingsleiar Henrik Høberg, 100 % stilling
Spesialist i allmennmedisin, petroleums-/sjømannslege, kognitiv adferd sterapeut.

Fastlege og privatpraktiserande Gunnar Engan, 60% stilling
Spesialist allmennmedisin

Lisa Susanne Grinde, 20 % stilling
Tilsynslege Balestrand helsetun

Medarbeidarar:
Akutt-sjukepleiar Ingunn S. Feidje, 100 % stilling
Legesekretær/helsefagarbeider Anne Karin S. Sjøthun, 100 % stilling
Medarbeidar Aud Marit Engan, 40 % stilling