Kontakt

Kontakt legekontoret: 57 62 97 00
Legevakt: 116 117

Adresse:
Plassen 2 (1. etasje Sogndal helse- og omsorgssenter)
6856 Sogndal

E-post: sogndallegesenter@sogndal.kommune.no 
E-post må ikkje nyttast til meldingar om helseopplysningar, medisin, personnummer og liknande.

Du kan bestilla time på helsenorge.no

Oversikt over fastlegar i Sogndal
 

Opningstider
  Ekspedisjon Laboratoriet Telefontid

måndag – fredag

08.30 – 15.00

08.30 – 14.00

08.30 – 12.00 og 13.00 – 14.30
   Legevakt utanom opningstid: 116 117