Aktuelt

Ny lege i spesialsering (LIS1, tidlegare kalla turnuslege) er Sondre Søderholm frå Leikanger. Han skal vera til 31. august.

Fastlege Johannes Bjelde Hustveit skal ha eit års permisjon frå 1. mars. Vikar for han dei første seks månandane er Hannah Falck Hansen frå Danmark.

Fastlege Ida Froeide skal ha fødselspermisjon frå 1. april. Vikar for henne dei første seks månandane er Marta Anna Turpin frå Sverige.

Timebestilling og anna

Telefon: 57 65 27 20

Nett: https://www.helsenorge.no/

Ved akutt behov for legehjelp ring 113

Opningstider

Resepsjon: 08.00-15.30
Telefontid: 08.00-12.00 og 12.45-15.00   

Landsdekkande legevaktsnummer: 116 117

Besøksadresse/postadresse

Leikanger legesenter
Ohnstadhaugen 17
6863 Leikanger

Me som jobbar her

  • Fastlege og sjukeheimslege Johannes Bjelde Hustveit. Vikar frå 1. mars Hannah Falck Hansen.
  • Kommuneoverlege og fastlege Leiv Erik Husabø, spesialist allmennmedisin og samfunnsmedisin, sjømannslege og offshorelege
  • Fastlege og helsestasjonslege Ida Fromreide. Vikar frå 1. april Marta Anna Turpin.
  • Lege i spesialsering (LIS1, tidlegare kalla turnuslege) Sondre Søderholm.

  • Avdelingssjukepleiar Kjellaug Slinde
  • Avdelingssjukepleiar Birgitte Loftesnes Røysum
  • Sjukepleiar Elin Leegaard Christensen
  • Helsefagarbeidar Kristine Erfjord (vikar for sjukepleiar Ane Sletten som har permisjon)