Kommunen skal godkjenne lokaler og utstyr i tatovering- og holtakingsverksemder. Forskrift om hygienekrav skal sikre tilfredsstillande hygieniske forhold og førebygge overføring av smittsame sjukdomar.

Frisørsalonger (som ikkje driv med holtaking), samt hud- og fotpleiesalonger skal stette dei same krava til hygiene, men treng ikkje godkjenning. Verksemdene er meldepliktige til kommunen ved oppstart, ved utviding eller vesentlege endringar.

Melde- og søknadsskjema til kommunen (elektronisk)

Melde- og søknadsskjema til kommunen