Kva gjer miljøretta helsevern?

Miljøretta helsevern kan føre tilsyn etter krav i forskrift om miljøretta helsevern i skule og barnehage. Miljøretta helsevern kan for skule og barnehagar utføre inneklimamålinger på parameter som CO2, temperatur og lufttrykk.

 

Krav og rettleiing:

Folkehelseinstituttet – Anbefalte faglege normer for inneklima

Norges astma og allergiforbund - Inneklima i skule og barnehage

Direktoratet for byggkvalitet - Byggteknisk forskrift (TEK17) kapittel 13 Inneklima og helse

Arbeidstilsynet - Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen